Contacto

    Dirección: mice@museodopobo.gal

    Coordinación didáctica:servizosdeac@museodopobo.gal

    Coordinación técnica: filmesmice@museodopobo.gal

    Comunicación, prensa e redes sociais: comunicacion@museodopobo.gal

    Produción: producionmice@museodopobo.gal