Equipo e Organización

Organiza: Museo do Pobo Galego

17 MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA ETNOGRÁFICO

Dirección: Ana Estévez Lavandeira

Programación: Ana Estévez, Mariana Hristova, Vicente Vázquez, Julio Vilariño

Exposición: David Conde Lourido, Ana Estévez

Coordinación Didáctica: Carme Campo

Programación MICE Petís: Olloboi

Tráfico e control de copias: Cris Lesmes

Coordinación de Comunicación, prensa e redes sociais: Mónica Ares

Asistencia de Comunicación: Olaia Tubío

Contidos web: Mónica Ares /Olaia Tubío

Contidos plataforma dixital : Sara Iglesias, Cris Lesmes, Mónica Ares, Carme Campo, Ana Estévez
Coordinación de Produción e convidados/as: Sara Iglesias.

Produción: Equipo do Museo do Pobo Galego

Fotografía: Denís Estévez

Deseño, maquetación e web: Sacauntos Cooperativa Gráfica

Deseño dos premios e realización: Paula S. Martínez, Publifive

Subtítulos: Cris Lesmes, Cineclube Compostela

Imaxe gráfica 17 MICE: Mónica Ares

Peza 17 MICE: Sol Mussa

Logotipo de Proxecta coordinadora galega de festivais de cinemaA MICE Museo do Pobo Galego é membro de Proxecta.Logotipo de Proxecta coordinadora galega de festivais de cinemaA MICE Museo do Pobo Galego é membro de Proxecta.Logotipo de Proxecta coordinadora galega de festivais de cinemaA MICE Museo do Pobo Galego é membro de Proxecta.Logotipo de Proxecta coordinadora galega de festivais de cinema
A MICE Museo do Pobo Galego é membro de Proxecta.