15 Edición


Unha MICE segura e reponsable

Segue estas medidas básicas de seguridade para acceder ao festival:

  • Reserva a entrada previamente do xeito indicado na información sobre entradas, para garantir o aforamento establecido e a localización en caso de ser necesario.
  • Acude ao evento respectando a hora de entrada indicada, para que a organización poida garantir un axeitado control do aforo, evitando deste xeito a excesiva concentración de asistentes nas zonas de acceso.
  • Ocupa a butaca asignada, non invadas as butacas anexas nas que estea sinalizada a prohibición de uso.
  • Leva máscara para acceder a todos os recintos do festival
  • Manten a distancia interpersoal de 1,5 metros de distancia.
  • Usa o xel hidroalcohólico á entrada e á saída de cada espazo e cada vez que utilices un servizo (WC, bar, etc), antes e despois.
  • Accede individualmente aos servizos.
  • Respecta as indicacións referidas á etiqueta respiratoria: cubre a boca e o nariz ao tusir ou esbirrar cun pano desbotable e tírao nun colector de lixo. Se non tes pano de papel debes tusir ou esbirrar sobre o brazo, no ángulo interno do cóbado, co propósito de non contaminar as mans. Se sofres un acceso de tose inesperado e o cobres accidentalmente coa man, evita tocarte os ollos, o nariz ou a boca.
  • Non asistas ao festival se tes algún síntoma como febre, tos seca ou sensación de malestar ou, no caso de ter estado en contacto estreito cunha persoa afectada polo COVID-19. Se te atopas mal unha vez dentro do recinto, avisa inmediatamente a alguén do equipo organizador.
  • Se acompañas a menores de idade, garante que estes respecten as normas indicadas.

patrocinan

Logotipo con ligazón Xacobeo 2021.
Logotipo con ligazón da Xunta de Galicia.
Logotipo con ligazón da Deputación da Coruña.
Logotipo con ligazón Concello de Santiago de Compostela
Logotipo con ligazón de Museo do Pobo Galego