Que é a MICE?

A Mostra Internacional de Cinema Etnográfico nace en 2006 e deseñouse como un evento do Museo do Pobo Galego para dar a coñecer os traballos audiovisuais relacionados coa etnografía e a antropoloxía, disciplinas científicas nas que se enmarca o traballo do Museo, unha entidade que, despois de máis de catro décadas de existencia, asume o reto de traer ao presente unha parte fundamental do noso patrimonio. A MICE pretende xerar un espazo de diálogo, de reflexión e de intercambio arredor da confluencia entre a antropoloxía social e cultural e a teoría e a práctica cinematográfica.

A MICE quere ir máis aló dos temas exóticos, primitivos ou tradicionais nos que a miúdo nos fai pensar a palabra etnografía. A través da análise etnográfica, a antropoloxía estuda as culturas e as sociedades humanas, e a antropoloxía visual promove o uso de imaxes para a súa descrición, análise, comunicación e interpretación. A MICE é un espazo onde achegarnos a todo isto e onde ver fitos do cine etnográfico que a miúdo son fitos da cinematografía; tamén a obras recentes e innovadoras que van da factura clásica até o cinema máis experimental e radical. Aínda que a MICE conta cunha orientación especializada, abrangue coordenadas estilísticas e temáticas diversas, polo que a actitude do festival é inclusiva na creación dun espazo compartido en torno ao cinema e as Ciencias Sociais.

A Mostra Internacional de Cinema Etnográfico conta co apoio do Concello de Santiago de Compostela, do AGADIC, da Deputación da Coruña, da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia e do Xacobeo 2021-22.

Texto de Sol Mussa, autora da peza da 17MICE.

“Ao ser a chimenea industrial da fábrica de Regojo en Redondela a imaxe principal da MICE 2021 (que incorporou ás mulleres galegas ao mundo salarial), nesta peza amoso un camiño dente o interior do que podería ser un formigueiro até o exterior chegando á luz natural. Relaciono o túnel de terra co interior dunha cheminea, vista dende abaixo por un bicho diminuto.

A cultura popular repetiu ata a saciedade a imaxe da formiga obreira traballando sen descanso para manter ben ordenado o formigueiro e garantizar alimento para toda a colonia. Quizais fose preciso tamén que as fábulas máis coñecidas destacasen o curioso feito de que todas as que traballan son formigas femia” (Sol Mussa)